มารู้จัก  “พิกุล”  ไม้หอมไทยโบราณ กันค่ะ  

     พรรณไม้หอมของไทย มีให้ชื่นชมมากมาย นิยมปลูกในบ้าน สถานที่ราขการ  สวนสาธารณะ วัดหรือริมทาง พิกุล  ก็เป็นหนี่งในไม้หอมที่เป็นที่โปรดปรานของหลายกลุ่มคน ดอกพิกุลมีความหอมเย็น หอมไกล  พิกุล มีคุณประโยชน์นานับประการ  ต้นให้ร่มเงา ให้ความสดชื่น ดอกให้ความหอมผ่อนคลาย  และเป็นเครื่องยาไทย  ผลเป็นอาหารของสัตว์เล็ก เช่น นก กา ไก่… และ พิกุล […] Read More

สร้างนิสัยสำเร็จ……จากเคล็ดลับคนดังระดับโลก

วันนี้มีแนวคิดและวิธีการจากบทเรียนชีวิตของคนดังระดับโลก 4 ท่าน มาเล่าให้ฟังค่ะว่าการที่คนหนึ่งคนจะก้าวไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างสง่างาม สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกได้นั้น บุคคลเหล่านี้มีวิธีคิดอย่างไร  ซึ่งอาจทำให้เราสามารถสร้างมุมคิดใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ค้นหา Passion หรือแรงผลักดันจากภายในเพื่อให้เราทำบางอย่างที่เราต้องการ หรือสิ่งที่เราตั้งใจให้บรรลุผลสำเร็จได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมาจากเรื่องเล่าสนุกๆ ของคุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ที่ได้เสาะหาและรวบรวมเรื่องราวของคนดังนำเสนอในรายการ THE SECRET SAUCE ถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ WARREN BUFFETT   […] Read More

กินลดหุ่น !!!  “ต้องกินอิ่ม ต้องไม่อด”

อยากผอม อยากหุ่นดี การกินช่วยได้นะจ๊ะ !! การจะลดน้ำหนักได้สำเร็จนอกจากออกกำลังกายแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ การควบคุมอาหาร ถ้าเลือกกินอาหารที่เป็นมิตรกับน้ำหนักตัวก็จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ และเราก็มี 6 เทคนิค การลดน้ำหนักมาฝากเพื่อนกันนะคร้าาาาาาา 1. ดื่มน้ำก่อนกินอาหาร 30 นาที ก่อนกินอาหาร 30 นาที ให้ดื่มน้ำเปล่า 1-2 แก้ว จะทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็ว กินอาหารได้น้อยลงค่าา 2. […] Read More

ความเสี่ยงจากการทุจริต และบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

          ในปัจจุบัน ยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้มีการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองซึ่งเป็นความเสียหายต่อองค์กร     ดังนั้นความเสี่ยงจากการทุจริต เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในองค์กร ต้องรับทราบ รับรู้ และ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น           การทุจริต   หมายถึง การกระทำผิดกฎหมายของบุคคลหรือองค์กรในลักษณะการฉ้อฉลหลอกลวง ปกปิด หรือทำลายความเชื่อมั่น   ทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดย บุคคล […] Read More

มารู้จัก “งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” กันเถอะ

ทุกคนเคยสงสัยกันหรือไม่คะว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีหน้าที่อย่างไร  งานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นอย่างไร  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีกระบวนการอย่างไรบ้าง  งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ???  วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคนค่ะ…. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่อย่างไร ? หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการบันทึกรายการทางบัญชีและรายงานผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลหรือรายงานผลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ช่วยปรับปรุงระบบงานให้รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา  ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. […] Read More