Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Aporn Chaisuwan

Book Delivery : บริการดีดี ฟรี 3 ต่อ

Book Delivery Service หรือ บริการรับ- ส่งหนังสือ เป็นบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักอ่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของวลัยลักษณ์  และเป็นผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือจากห้องสมุด แต่ไม่สะดวกในการเดินทางมายืมหนังสือจากห้องสมุด อยากจะให้มีการบริการยืมและคืนจากที่ทำงาน จากหอพัก หรือจากบ้านเลย บริการ Book Delivery จึงตอบโจทย์ข้อนี้ได้ตรงจุดกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ที่คุ้นเคยกับการใช้บริการ delivery ทั้งหลาย และที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกคือนอกจากจะบริการจัดส่งหนังสือฟรีแล้ว ผู้ขอยืมยังได้รับบริการฟรีแถมไปอีก 3 อย่าง ถือเป็นบริการฟรีที่มีอยู่จริง มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราได้รับจากบริการนี้    

Read More »
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
Aporn Chaisuwan

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว เกี่ยวใจไปถึงกระบี่

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว เป็นภารกิจด้านบริการชุมชนหรือเรียกว่าเป็นบริการวิชาการก็ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับคำร้องขอหรือความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ ผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  แต่ในปีนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  เดินทางไปจัดกิจกรรมถึงจังหวัดกระบี่ ในฐานะสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีขียว ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภายใต้ “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด”  ระยะเวลา 3 ปี โดยในปี 2566

Read More »
คลังสารสนเทศท้องถิ่น
Aporn Chaisuwan

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะจัดหา รวบรวม และให้บริการสารสนเทศในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่สารสนเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลหรือสารสนเทศท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน และผู้นําท้องถิ่น โดยนํามาคัดเลือก เรียบเรียงและพัฒนาให้เป็นคลังสารสนเทศท้องถิ่นตามหลักการด้านสารสนเทศศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน จัดทำคำค้นให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

Read More »
ห้องเรียนอัจฉริยะ
Aporn Chaisuwan

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนยุคใหม่สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ  Smart Classroom เป็นห้องเรียนที่ทันสมัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในห้องลักษณะนี้  มีลักษณะเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้มาก เรียนรู้ได้เร็ว และทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของแหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแล้ว ภารกิจหลักอีกประการคือการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนคุณภาพของการเรียนการสอน มุ่งเน้นที่จะช่วยให้เสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัย  โดยมีหน้าที่ในการออกแบบ จัดหา อบรมการใช้งาน ดูแลการใช้งาน และประเมินผลการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart

Read More »
WUMOOC
Aporn Chaisuwan

WU MOOC : บทเรียนออนไลน์ที่ทุกคนเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา

WU MOOC : บทเรียนออนไลน์ที่ทุกคนเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา WU MOOC : เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการผลิตบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสำนักวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเครือข่ายของ TCU WU MOOC : เป็นบทเรียนออนไลน์ที่อยู่ในเครือข่ายของ Thai MOOC Learning Management System (LMS) ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่มีกเรียกว่า Lifelong Learning

Read More »
March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
สวนกุหลาบ
กุหลาบ ราชินีแห่งดอกไม้ สัญลักษณ์ความรักและโรแมนติก
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
2
5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง