Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: August 2022

Chonthicha Pankaew

อยากท้องต้องงด 10 อาหารที่คนเตรียมตัวท้องต้องเลิกรับประทาน

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ชีวิตเต็มไปด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ แม้กระทั่งเรื่องการเลือกอาหารบริโภคในแต่ละวัน หลายคนมักพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อหรืออาหารแปรรูปที่สะดวกและประหยัดเวลากว่า แต่รู้หรือไม่ ?? ว่าอาหารที่เรารับประทานไปเหล่านั้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันเผชิญกับ ภาวะมีบุตรยาก มากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะพามาดู 10 ข้ออาหารที่คนเตรียมท้องต้องเลี่ยงว่ามีอะไรบ้าง ว่าที่คุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวมีน้อง อยากท้องต้องบำรุงไข่ให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสมีลูกได้ง่ายขึ้นค่ะ ! 1.เลี่ยงนมวัว เปลี่ยนมากินนมแพะ นมอัลมอลล์ นมพิทาชิโอ หรือวอลนัทแทน เนื่องจากในนมวัวมีน้ำตาลแลตโตสสูงกว่านมแพะ เสี่ยงต่อภาวะ PCOS

Read More »
“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
Watcharin Getphet

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้สำรวจข้อมูลนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา ต่อประเด็นคำถามในหมวดการทำกิจกรรมระหว่างเรียนในระดับมัธยม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่เรียนมัธยมปลายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน บางส่วนเคยมีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเพื่อนนักศึกษา เป็นสมาชิกสภานักเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนที่เป็นวัฒนธรรมของหลายโรงเรียนไปแล้วที่นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสนุกอย่างมีส่วนร่วม และมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ความเห็นว่าจะทำกิจกรรมต่อเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสแรกของการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจึงผลักดันให้องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา ชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” ขึ้นในทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้กิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10

Read More »
OCC
Junjira Mahaboon

คนเดินเท้า: กลุ่มเปราะบางบนถนนและการเกิดอุบัติเหตุ

เรื่อง: จันจิรา มหาบุญ ภาพ: เดน่า มหาบุญ ‘Pedestrians have right of way’ เป็นประโยคที่ผู้เขียนพบเจอบ่อยครั้งบนป้ายจราจรสีเหลืองสดตามท้องถนน เมื่อครั้งได้ไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย สื่อหมายความถึง คนเดินเท้าได้สิทธิ์ในการเดิน และผู้ใช้ยานพาหนะทุกประเภทจะต้องหยุดและให้ทางคนเดินเท้าไปก่อน ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ที่เกิดขึ้นกับคนเดินเท้า (pedestrians) ขณะเดินข้ามถนนหลายต่อหลายครั้ง องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO)

Read More »
Akarayut Rungsimuntuchat

Live Stream ไม่น่าเบื่อ เมื่อเลือกใช้ OBS Studio

ที่มาและความสำคัญ                 ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นมา ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมต่าง ๆ ได้ แต่มีการผลักดันการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom meeting, google meet เป็นต้น ด้วยอุทยานพฤกษศาสตร์

Read More »

การจัดการความเสี่ยง

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน (School of Accountancy and Finance: SAFE) เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยแยกหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ จากสำนักวิชาการจัดการ โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบัญชี

Read More »
aspect ratio
Bunpoht Baimiden

อัตราส่วนภาพคืออะไร?

          จากการทำงานดูแลระบบบริการข่าวของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ จัดการความเป็นระเบียบของเนื้อหาข่าว และภาพประกอบข่าวให้ดูง่ายและเป็นระเบียบ ก็มีข้อสังเกตในเรื่องของอัตราส่วนรูปภาพที่ผู้ใช้บริการส่งเข้ามา โดยในข่าวเดียวกันรูปภาพประกอบข่าวจะมีความหลากหลายของอัตราส่วน ทำให้การจัดวางรูปภาพได้ไม่สวยงาม คงเป็นเพราะรูปภาพนั้นได้มาจากหลายแหล่ง หลายคนช่วยกันถ่ายและกล้องหรือมือถือแต่ละคนตั้งค่าไม่เหมือนกัน บางกรณีไปครอปภาพโดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนก็ทำให้ขนาดภาพไม่ได้มาตรฐาน เพื่อทำความเข้าใจกับอัตราส่วนภาพเลยได้หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นำมาสู่บทความนี้ อัตราส่วนภาพคืออะไร           อัตราส่วนของรูปภาพคือความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกับความสูง เป็นตัวเลขสองตัวคั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาคในรูปแบบ

Read More »
Kanya Pitaktraikul

5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น

5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น แน่นอนว่างานบางอย่างอาจสามารถทำคนเดียวได้ แต่งานนั้นอาจทำได้ดีกว่าหากร่วมกันทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหลายคนและหลายองค์กร อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะนำคนมาทำงานร่วมกัน แต่การทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมากมาย ปรับ Mindset “การทำงานเป็นกลุ่ม” ต่างกับ “การทำงานเป็นทีม” Mindset เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิต การที่จะทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นที่ความคิดและความเชื่อ การทำงานเป็นกลุ่ม อาจดูเหมือนว่ามีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับการ ทำงานเป็นทีม แต่อันที่จริงแล้วการทำงานทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากเราเปลี่ยนความคิดเรื่องการทำงานได้ก็จะนำไปสู่การทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นกลุ่ม (Workgroup) หมายถึง การทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกันโดยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จและทำตามเป้าหมายของตัวเองให้ลุล่วงเพียงเท่านั้น ไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือแนวทางในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน การทำงานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่

Read More »
ฺBeautiful nail
Sumetta Urarot

“เล็บก็เหมือนใบหน้า ต้องหมั่นบำรุงรักษาถึงจะน่ามอง”

ความสวยความงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน ไม่เฉพาะแค่บนใบหน้าเท่านั้น หากแต่ต้องดูดีมีสไตล์ตั้งแต่เส้นผมยันปลายเล็บกันเลยทีเดียว ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเล็บ ต้องยอมรับว่าวงการแต่งเล็บนั้นเข้าแล้วออกยาก ปัจจุบันมีรูปแบบ สีสัน และเทรนด์การแต่งเล็บใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สาวรักการแต่งเล็บสวยไม่ควรละเลยก็คือ จะแต่งเล็บอย่างไรให้ทั้งสวยและสุขภาพดี โจทย์นี้ไม่ยาก ใคร ๆ ก็ทำได้

Read More »
Jaruwan Laksanajan

เรียนอย่างไรให้สนุก

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้นเราไม่ได้มุ่งเน้นแค่วิจัยแต่เรื่องวิชาการในสัตว์เท่านั้น เรายังเห็นความสำคัญด้านการวิจัยการศึกษาของนักศึกษาสัตวแพทย์ เพื่อนำมาปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้ทันสมัยกับความต้องการของสังคม และความต้องการของนักศึกษารี              กระตุ้นการเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของการศึกษาของประเทศไทยคือ ผู้สอนไม่สามารถหรือไม่กระตุ้นนักเรียนนักศึกษามีการอยากเรียนรู้และค้นหาด้วยตนเอง เมื่อเกิดการสอนแบบนี้เป็นเวลานานก็จะทำให้นักศึกษาไม่สนใจหาความรู้ด้วยตัวเอง รอแต่อาจารย์มาบอก การสอนที่ดีนั้น ต้องไม่เป็นการป้อนความรู้ คือไม่ให้เนื้อหาแก่นักศึกษามากไป หากแต่ต้องสอนเป็นแกนหลักที่สำคัญ สอนสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตแนะแนวให้เด็กค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง และฝึกให้นักศึกษามีความคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุและผล              ความเครียดในการเรียน จากการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่า สัตวแพทย์นั้นถือเป็นวิชาชีพที่เกิดความเครียดในระหว่างเรียนและการทำงานสูง โดยในต่างประเทศนั้นวิชาชีพสัตวแพทย์มีสัดส่วนการฆ่าตัวตายสูง ดังนั้น โรงเรียนสัตวแพทย์สมัยใหม่จะต้องคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรถึงจะลดความเครียดในระหว่างการสอนแต่ในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนการสอน              ความเข้าใจในนักศึกษา นักศึกษาในปัจจุบัน คือ คนรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่าง

Read More »
August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี