มารู้จัก  “พิกุล”  ไม้หอมไทยโบราณ กันค่ะ  

     พรรณไม้หอมของไทย มีให้ชื่นชมมากมาย นิยมปลูกในบ้าน สถานที่ราขการ  สวนสาธารณะ วัดหรือริมทาง พิกุล  ก็เป็นหนี่งในไม้หอมที่เป็นที่โปรดปรานของหลายกลุ่มคน ดอกพิกุลมีความหอมเย็น หอมไกล  พิกุล มีคุณประโยชน์นานับประการ  ต้นให้ร่มเงา ให้ความสดชื่น ดอกให้ความหอมผ่อนคลาย  และเป็นเครื่องยาไทย  ผลเป็นอาหารของสัตว์เล็ก เช่น นก กา ไก่… และ พิกุล […] Read More

ทำความรู้จักกับปรสิตกันให้มากขึ้น

ทำความรู้จักกับปรสิตกันให้มากขึ้น

บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงปรสิต สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหรือที่เรียกว่า โฮสต์ (Host) หากปราศจากโฮสต์ ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้ปรสิตจึงไม่ทำลายโฮสต์ แต่มันสามารถเจริญเติบโต แพร่กระจายโรค และก่อให้เกิดความเสียหายต่อโฮสต์ได้ ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org ปรสิตแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปรสิตจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ปรสิตบางชนิดเช่นหนอนพยาธิก็มีความยาวถึง 30 เมตร ทั้งนี้ปรสิตสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ โปรโตซัว (Protozoa) […] Read More

macOS Vs Windows เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

ทุกวันนี้ระบบปฏิบัติการที่ถือเป็นคู่แข่งกันแบบทางตรงนั่นคือ Mac OS และ Windows แม้ว่าระบบหลังจะมีขึ้นมาก่อนรวมถึงมีคนรู้จัก ใช้งานกันแพร่หลาย แต่ก็ใช่ว่า Mac OS จะสู้ไม่ได้ เนื่องจากนี่เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดย Apple สุดยอดบริษัทด้านไอทีที่ไม่มีใครไม่รู้จัก อย่างไรก็ตามหลายคนมีข้อสงสัยว่าระหว่างระบบปฏิบัติการทั้งสองนี้มันมีความต่างกันอย่างไรในเมื่อชื่อมันคือการให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ ดังนั้นต้องมาเทียบความแตกต่างให้เห็นภาพชัดเจน แล้วเคยสงสัยไหม ว่าจริงๆแล้ว ระบบปฏิบัติการทั้ง 2 นี้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วอะไรที่ดี และคุ้มค่ากว่ากันแน่ ?  […] Read More

เจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่?

เจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่?

ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงประเด็นที่ว่าเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่? ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ทั่วโลกเผชิญกับภาวะวิกฤติใด? ใช่แล้ว พวกเราทุกคนกำลังเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 หรือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเอง มีรายงานวิจัยพบว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้จะถูกยับยั้งการทำงานและถูกฆ่าได้ด้วยสารละลายที่มีความเข้มข้นระดับหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอลกอฮอล์นั่นเอง จากงานวิจัยหลาย ๆ แหล่งพบว่า แอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ ซึ่งทำให้ขณะนั้นตามท้องตลาดมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งรวมถึงเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ […] Read More

เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?

เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?

ขอบคุณภาพจาก https://www.pixabay.com/ , MasterTux , https://www.scimath.org บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ท่านผู้อ่านเคยสังเกตบ้างไหมว่าในชีวิตประจำวันของเรา จะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ เช่น สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำความสะอาด สารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น แล้วแต่ละอย่างแต่ละชนิดมีอะไรกันบ้างที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรา ตามไปดูกันเลย สารปรุงแต่งอาหาร สารปรุงรสอาหาร เป็นสารที่ใช้ใส่ในอาหารเพื่อทำให้อาหารมีรสดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น […] Read More

budget

กระบวนการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระบวนการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เริ่มต้นด้วยการประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ โดยพิจารณาจากกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ครอบคลุมต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการระดมสมองเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสภาพการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องจากภายนอก เมื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีการชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไปยังบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่แผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว ไปเป็นแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะปานกลาง นั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ […] Read More

รู้หรือไม่??? พนักงานสาย ป. ก็มีการรับค่าตอบแทนเพิ่มได้นะ

พนักงานสาย ป. หรือสายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปเป็นกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พูดง่ายๆคือซัพพอร์ตการทำงานของทุกๆตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ไปจนถึงการทำงานสนับสนุนระหว่างหน่วยงาน เรียกได้ว่า เป็นกลุ่มฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถสื่อสาร พูดคุย มีทักษะในการเขียนอ่าน รวมถึงการแปลเอกสาร ให้สามารถนำคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มายื่นเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษ เป็น add-on ให้ค่าตอบแทนได้ในแต่ละเดือน ซึ่งค่าตอบแทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรทคะแนนที่พนักงานยื่นเข้ามา ตั้งแต่ 2,000-4,000 บาทต่อเดือน โดยผมการสอบภาษาอังกฤษจะเป็นผลคะแนน TOEIC ที่มีอายุไม่เกิน 2 […] Read More

แอนิเมชันในรูปแบบสต็อปโมชัน (Animation Stop Motion)

Stop Motion คืออะไร ? Stop Motion คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากส่วนประกอบต่างๆของหุ่นตจำลองที่ถูกสร้างขึ้น โดยการขยับรูปร่าง ขา แขน สีหน้าให้เกิดท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ จากนั้นนำภาพมาเรียงต่อๆกันจนเกิดเป็นภาพหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับ หรือเรียกว่า “ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด” Stop Motion มีดียังไง 1. มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ จากการสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุ สต็อปโมชันยังเป็นการผสมผสานระหว่างความสมจริง […] Read More

บำรุงกระดูกให้ถูกโภชนาการ " เเนะนำอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม "

บำรุงกระดูกให้ถูกโภชนาการ ” เเนะนำอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม “

โดย นายแพทย์คณาพจน์ เพ็งเกตุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออร์โธปิดิกส์แพทย์ คลินิกกระดูและข้อ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่หลักคือรักษาความแข็งแรงและรูปร่างของกระดูก และเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย เพื่อให้เกิดการหดหรือขยายของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อ และเกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมน ร้อยละ 98 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน กระดูกจึงเป็นแหล่งเก็บแคลเซียมที่สำคัญที่ช่วยรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่ ทำให้การบวนการ สร้างกระดูก และสลายกระดูกเป็นไปอย่างสมดุลตามธรรมชาติ  เมื่อได้รับแคลเซียมไม่พอจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำมาสู่โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) จนกระทั่งเกิดผลแทรกซ้อนตามมา คือ กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน (osteoporotic […] Read More

คอนเทนต์ที่ใช่ ในเวลา(โพสต์)ที่เหมาะสม

             เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า social media ตอนนี้มีมากมายหลายช่องทาง และความหลากหลายนี้ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้เราสามารถเพิ่มการรับรู้และการมีส่วนรวมกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราควรที่จะรู้จักช่องทาง social media ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และที่สำคัญควรจะโปรโมทในช่วงเวลาไหนถึงจะปัง โด่งดังแบบไม่ต้องตะโกน เวลาจึงถือเป้นปัจจัยที่สำคัญเป้นอันดับต้นๆของการใช้ social media ว่าด้วยโพสต์ให้ถูกที่ ถูกเวลา ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่งั้นถือว่าตกม้าตายเพราะคอนเทนต์ปัง อาจจะพังได้ […] Read More

Dead Poets Society1

Dead Poets Society มีความรู้มั่นคงเป็นฐาน มีศิลปะนำวิญญาณแห่งจำนงเสรี

ผู้เขียน: พีรดนย์ ศรีวิจิตร (ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ) กว่าสามทศวรรษนับจากวันแรกที่ Dead Poets Society ออกฉายในปี 1989 แม้บางบริบทในภาพยนตร์อาจดูล้าสมัยเมื่อรับชมในศตวรรษที่ 21 กระนั้นแนวคิดหลักของเรื่องยังคงสดใหม่สำหรับผู้ชมอยู่เสมอ นั่นคือ “ใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจของตนเอง ไม่ใช่ตามความต้องการของผู้อื่น” Dead Poets Society บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนชายโรงเรียนประจำ แต่ละวันถูกเคี่ยวกรำร่ำเรียนเพียงวิชาการเพื่อสอบติดคณะในมหาวิทยาลัยดัง อนาคตจะได้ประกอบอาชีพอันมั่นคง มีเกียรติในสังคม และเป็นหน้าตาให้กับครอบครัว ขณะที่เหล่าเด็กหนุ่มพลุ่งพล่านกำลังก้มหน้าก้มตาท่องจำตัวอักษรอย่างว่าง่าย […] Read More

การจดทะเบียนสิทธิบัตร

หลายๆ ท่านเคยได้ยิน คำว่า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร แต่น้อยคนที่จะทราบว่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร มีความแตกต่างกันทั้งในผลงาน หรือแม้แต่ความคุ้มครองของผลงาน ถ้าอยากรู้แล้ว…เราจะสรุปให้ฟัง   ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คืออะไร? ลิขสิทธิ์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม […] Read More