Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Day: August 16, 2023

ภาพโรคซึมเศร้า
Thananya Nakpang

โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง

ปัจจุบันโลกของเรามีประชากรราว 8 พันล้านคน และมีคนเป็นโรคซึมเศร้าถึง 300 ล้านคน หรือเกือบ 4% เลยทีเดียว ส่วนในคนไทยเองนั้นพบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน หรือ 2.2% ของคนไทยทั้งหมด 69 ล้านคน และน่าตกใจว่าคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จถึง 4,000 คนต่อปี ซึ่งสาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตายก็คือโรคซึมเศร้านั่นเอง ในช่วงเวลาหลายปีมานี้ สื่อต่างๆ มีการนำเสนอข่าวคนดัง ข่าวอาชญากรรม

Read More »
Watcharin Getphet

กว่าจะเป็นกิจกรรมวันพุธบ่ายของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

“นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคนเข้าร่วม ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแล้วนักศึกษาเพียงรับฟังในลักษณะการบรรยายพิเศษ นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง กิจกรรมที่จัดมีส่วนบ่มเพาะคุณลักษณะตามหลักค่านิยมของมหาวิทยาลัย” เหล่านี้คือแนวทางที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วางไว้เกี่ยวกับกิจกรรมวันพุธบ่ายของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัด กำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 ท่านอธิการบดียังให้แนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดกิจกรรมวันพุธบ่ายในภาคเรียนที่ 1/2566 ดำเนินไปได้ โดยให้นักศึกษาทุกคนพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด 5 หัวข้อสำหรับวันพุธบ่ายที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดให้นักศึกษา หัวข้อที่ให้นักศึกษาพูดได้แก่ ความเป็นไทย ความกตัญญู การรู้วินัย

Read More »
Watcharin Getphet

เป้าหมายการเก็บคะแนนความดีของแต่ละชั้นปี ช่วยให้นักศึกษาเก็บคะแนนความดีได้ครบในเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” โดยตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาทุกคนต้องผ่านเกณฑ์บัณฑิตคนดี มีคะแนนความดีตามหลักค่านิยมครบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กตัญญู 20 คะแนน รู้วินัย 20 คะแนน ใจอาสา 40 คะแนน และพัฒนาภาวะผู้นำ 20 คะแนน รวมแล้วหากนักศึกษาเก็บคะแนนครบทุกด้านก็จะมีคะแนนครบ 100 คะแนน นับว่าเป็นความกังวลของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยว่าจะสามารถเก็บคะแนนความดีทุกด้านได้ครบทันก่อนชั้นปีสุดท้ายที่มีภารกิจออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก

Read More »
Watcharin Getphet

ไขข้อข้องใจ..กิจกรรมพุธบ่าย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ปฏิธานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรู้และยืดถือกันมาตั้งแต่รุ่น 1 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาอย่างจริงจัง โดยกำหนด “วันกิจกรรม” สำหรับนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม ในคือ “วันพุธบ่าย” มหาวิทยลัยให้ความสำคัญโดยขอความร่วมมือคณาจารย์งดการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ปีการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษารุ่นแรก แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีการกระจายไปในวันอื่นๆ วันพุธบ่ายจึงเป็นวันปกติธรรมดาวันหนึ่งในตารางเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ริเริ่มกำหนดกรอบการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามหลักค่านิยม

Read More »
Watcharin Getphet

มารู้จักประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคะแนนความดีที่นักศึกษาควรรู้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนเก่ง” มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง UKPSF อาจารย์ทุกคนผ่านการอบรมได้รับการรับรองจากสถาบัน มากที่สุดของประเทศ ส่วนการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “คนดี” นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคนดีมีคุณลักษณะค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ นักศึกษาจะต้องมีคะแนนพาสปอร์ตบัณฑิตคนดีครบเกณฑ์จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 วันนี้จึงขอชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านมารับทราบประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ พาสปอร์ตบัณฑิตคนดี เพื่อเป็นแวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนความดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

Read More »
August 2023
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี