Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: August 2023

Jariya Sookchuen

 “มังคุดเขาลานสกา ราชินีแห่งผลไม้เมืองไทย พาไปเที่ยวชมเมืองคอน  ” 

จากวิถีลูกชาวสวนในความทรงจำ ตัวผู้เขียนเป็นชาวสวนโดยกำเนิดในชุมชนดั้งเดิม “วังโบราณลานสกา” ที่ได้ชื่อว่า ดินแดนที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย การดำเนินชีวิตในชุมชนเรียบง่าย แบบฉบับบ้านสวนผลไม้ริมลำธารที่หลายคนฝันถึง…ชุมชนที่ราบเขาหลวงและแนวเทือกเขานครศรีธรรมราชมีเขตแดนรอยต่อระหว่างอำเภอต่ออำเภอถึง 4 อำเภอคือมีแนวสันเขาสูงของเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวยาวระหว่างอำเภองทุ่งสง ซึ่งเป็นสันเขาหลังบ้านติดกับอุทยานน้ำตกโยงส่วนรอยต่ออำเภอร่อนพิบูลย์มีเขาช้างสีเป็นแนวกั้น ส่วนอีกด้านตำบลเขาแก้วมีเขาธงเป็นจุดสูงสุดที่รถขับผ่านให้ชมวิวสวยงาม เป็นรอยต่อของอำเภออีกจุดคือเขาเหมนในอำเภอช้างกลาง เป็นเทือกเขาสูงตระหง่านหุบเขาสูงชันซับซ้อนทุกพื้นที่ที่ซ่อนความสมบูรณ์ของธรรมชาติ…ปรียบเสมือนป่าต้นน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช การเดินทางสะดวกรวดเร็วด้วยลานสกาห่างจากตัวเมืองเพียง 20 กม. ไกล้สนามบินนานาชาติเหมาะเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวธรรมชาติป่าเขาและการท่องเที่ยวทะเลอันดามันสู่อ่าวไทยมีหาดทรายยาวสวย อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลหลากหลายเป็นแหล่งอารยธรรมเป็นศูนย์กลางทางศาสนาให้พาชมเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่งดงามเช่น วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช           ผู้เขียนพาเที่ยวไกลขึ้นภูเขาออกสู่ทะเล..เรากลับมาสู่สวนมังคุดกันต่อค่ะ ขอแบบวิชาการเล็กน้อย.. จากกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า..ในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกมังคุดมากที่สุดถึง 

Read More »
AI and Herbal Medicine
Boonsong Wungsintaweekul

ปัญญาประดิษฐ์กับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

“ใครไม่รู้จัก AI ……………..มาทางนี้ครับ” เรามักจะคุ้นเคยกับการใช้ AI หรือ Artificial Intelligent หรือที่เราเรียกเขาว่าปัญญาประดิษฐ์ ในชีวิตประจำวันมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งพบว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วย และต่อต้าน ในการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเหตุผลทั้งนั้น ทุกอย่างล้วนมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน และใช้เป็น AI ก็เช่นกัน การรู้เท่าทัน AI และใช้งานให้เป็น

Read More »
Kanya Pitaktraikul

เมื่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน…….ต้องเรียนจากประสบการณ์

เมื่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน…….ต้องเรียนจากประสบการณ์ หลายๆ คนตั้งคำถามกับการเรียนในปัจจุบันว่า เรียนไปแล้วจะจบไปทำงานได้จริงหรือเปล่า  อัตราบัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงานก็สูงขึ้น   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ก็ส่งผลต่อวิถีการศึกษาด้วย  เราลองมาดูกันว่า  การศึกษาของประเทศไทย  โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษามีการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมอย่างไร  และทำอย่างไรให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้นผ่านประสบการณ์ ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง และตรงกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละยุคสมัย ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงโลกของการศึกษากับการประกอบอาชีพ ให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการโดยเป็นลักษณะร่วมผลิต เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก จนในปี

Read More »
Sureerat Khamhorm

พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Personnel)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Personnel) คือบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งของต่างๆ ภายในสถานที่นั้น พวกเขามีบทบาทสำคัญในการควบคุมสถานการณ์ ดำเนินการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สิ่งที่อยู่ในสถานที่นั้นมีความปลอดภัยอยู่เสมอ หน้าที่และหลักการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน เช่น: ดูแลและสังเกตสถานการณ์: พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องเฝ้าดูแลและสังเกตสภาพแวดล้อม เพื่อระบุความเสี่ยงและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การตรวจสอบผู้เข้าออกสถานที่ การตรวจสอบกล้องวงจรปิด และการเฝ้าระวังกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย ป้องกันอันตราย: พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีการวางแผนและดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น การตรวจสอบกระเป๋าของผู้เข้าสถานที่ เปิดตรวจสอบสิ่งของที่เข้าสู่พื้นที่

Read More »
Akarayut Rungsimuntuchat

เซลล์ไฟฟ้าเคมี จากผักและผลไม้

ที่มาและความสำคัญ                 ด้วยฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้ให้บริการวิชาการ การจัดค่ายสัมมนาต่างๆ แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ทำให้มีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ให้ซ้ำกัน ซึ่งกิจกรรม “เซลลไฟฟ้าเคมี จากผักและผลไม้” เป็นหนึ่งในการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถฝึกให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจน ภัทราวุธ  สมปรีดา   30 ส.ค. 2566

Read More »
Peeraya Hongsopa

กฏหมายและการเมือง

ในสังคมทุกวันนี้ กฏหมายและการเมืองมีบทบาทที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกัน หรือการกำหนดเส้นทางทางการเมืองที่จะนำไปสู่ความยุติธรรมและความเจริญของสังคม ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจความสำคัญของกฏหมายและการเมืองในสังคมเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของเรื่องนี้

Read More »
คณิตศาสตร์ของรูบิค
Supaporn Phasombun

คณิตศาสตร์ของรูบิค 

       ในปี 1974  สถาปนิคชาวฮังการีได้ประดิษฐ์ลูกบาศก์รูบิคและมันได้กลายเป็นหนึ่งในเกมส์ปริศนาที่ถูกเล่นกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  เพื่อที่จะบิดให้หน้าลูกบาศก์แต่ละหน้ามีสีเดียวกันแน่นอนว่าเขาแข่งกันในเรื่องของความเร็ว  สำหรับรูบิคแบบ 3x3x3 ล่าสุด (มกราคม, 2023) สถิติโลกยังคงบันทึกไว้ที่ 3.47 วินาที โดยคุณYusheng Du ในการแข่งขัน Wuhu Open ในปี ค.ศ. 2018   และเพื่อฝึกสมองสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เราสามารถเรียนรู้สูตรวิธีการเล่นรูบิค พร้อมวิดีโอแนะนำต่างๆซึ่งปรากฎอยู่มากมายทางสื่อออนไล์ทั่วไป รูปที่

Read More »
สวนกุหลาบ
Weawan Inkan

กุหลาบ ราชินีแห่งดอกไม้ สัญลักษณ์ความรักและโรแมนติก

เชื่อว่าหลายๆคน คงหลงไหลความงดงามของดอกกุหลาบ แอดมินเองก็เช่นกัน มีความฝันอยากมีสวนกุหลาบที่บ้าน ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างออกมาดูดอกกุหลาบหลากสีที่ออกดอกชูช่อโต้ลม มีความเชื่อกันว่า กุหลาบ เป็นไม้มงคลของชาวราศีมังกร ปลูกเสริมดวงได้ โดยจะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ การเงิน ช่วยให้ชีวิตประสบความเจริญรุ่งเรือง แถมยังเป็นการเพิ่มวาสนาให้กับตนเองรวมถึงครอบครัวอีกด้วย อีกทั้งกุหลาบเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรัก-ความโรแมนติกมาช้านาน จากตำนานของกรีกเกี่ยวกับเทพคิวปิด (Cupid) และเรื่องเล่าในยุคศตวรรษที่ 18 ของหญิงสาวนามว่า เลดี้แมรี่ฟิลดิง (Lady Mary Wortley Montagu) ภรรยาของทูตอังกฤษที่ใช้การเขียนจดหมายและใช้ภาษาดอกไม้สื่อสารในเชิงสัญลักษณ์

Read More »
เรืออาร์เอ็มเอสไททานิค (RMS Titanic)
Supaporn Phasombun

บทบาทของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิค

ในปี ค.ศ. 1912 เรืออาร์เอ็มเอสไททานิค (RMS Titanic) หรือเรียกสั้นๆ ว่าเรือไททานิคได้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก เนื่องจากเรือไททานิคชนกับภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่มีอายุมากว่า 1000 ปีก่อนคริสตกาลระหว่างการเดินทางจากเซาท์แทมป์ตัน สหราชอาณาจักร ไปนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดังแสดงในรูปที่ 2 หลังจากที่เรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งไปแล้วประมาณ 45 นาทีน้ำได้ไหลเข้ามาในตัวเรืออย่างรวดเร็ว จากนั้นกัปตันเรือ ซึ่งคือ เอ็ดเวิร์ด สมิธ (Edward Smith)

Read More »
Aporn Chaisuwan

Book Delivery : บริการดีดี ฟรี 3 ต่อ

Book Delivery Service หรือ บริการรับ- ส่งหนังสือ เป็นบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักอ่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของวลัยลักษณ์  และเป็นผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือจากห้องสมุด แต่ไม่สะดวกในการเดินทางมายืมหนังสือจากห้องสมุด อยากจะให้มีการบริการยืมและคืนจากที่ทำงาน จากหอพัก หรือจากบ้านเลย บริการ Book Delivery จึงตอบโจทย์ข้อนี้ได้ตรงจุดกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ที่คุ้นเคยกับการใช้บริการ delivery ทั้งหลาย และที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกคือนอกจากจะบริการจัดส่งหนังสือฟรีแล้ว ผู้ขอยืมยังได้รับบริการฟรีแถมไปอีก 3 อย่าง ถือเป็นบริการฟรีที่มีอยู่จริง มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราได้รับจากบริการนี้    

Read More »
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
Nirada Petchkongtong

เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ

ใครที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์เป็น Windows 11 อาจจะพบเจอกับปัญหา กดปุ่มตัวหนอน แล้วเครื่องไม่เปลี่ยนภาษาให้ วิธีแก้ไขทำได้ไม่ยากเลย

Read More »
August 2023
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ