Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: June 2023

Boonsong Wungsintaweekul

สารปฐมภูมิ และสารทุติยภูมิในสมุนไพร

“สมุนไพรที่เรา ๆ ใช้กันมีสารอะไรบ้าง ใครรู้บ้าง แล้วสมุนไพรแต่ละชนิดให้แทนกันได้ไหม ปลอดภัยไหมเอ่ย?” ใครหลาย ๆ คนก็คงสงสัยใช่ไหมครับ ว่าสมุนไพรที่เราเรียก ๆ กันนั้น แท้จริงแล้ว มีสารสำคัญอะไรบ้าง แล้วมีประโยชน์ ใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างไร หรือสามารถใช้ได้ปลอดภัย ไร้กังวล เพราะมาจากธรรมชาติ อย่างนั้นจริงหรือ ล้วนเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแน่นอนใช่ไหมครับ สารสำคัญที่พบในพืชสมุนไพรนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2

Read More »
Dashboard เหมือนกันแล้วไง!
Pongpipat Promkaew

Dashboard เหมือนกันแล้วไง! จะมาเป็น Dashboard เหมือนกันไม่ได้

ครั้งที่แล้วเราได้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้าง Dashboard กันไปแล้ว แต่เพียงแค่นั้นอาจจะยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะ Dashboard แต่ละอันมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้งาน และการเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน จะทำให้เราสามารถเลือกข้อมูลมาแสดงผลได้เหมาะสม โดยจะขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของการใช้งาน

Read More »
HRO

รู้หรือไม่?การปิดการติดต่อสื่อสารหลังเวลางานไม่ใช่ความผิด

ในยุคปัจจุบันนี้การทำงานนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งการทำงานแบบ Work From Home ที่สามารถทำงานที่บ้านได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ออฟฟิศ และ สามารถทำงานได้ทุกที่ที่สะดวก เพราะการติดต่อสื่อสารนั้นทำได้ง่ายและรวดเร็วมาก แต่นั้นก็มีข้อเสียคือเราจะรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของงานที่ทำได้ตลอดเวลา นั้นทำให้เราไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งอื่นในชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความวิตกกังวลและการที่เราจะต้องคอยดู E-mail หรือ ข้อความ ตลอดเวลา ซึ่งการกระทำแบบนั้นไม่สมควรจะเกิดขึ้นนอกเวลางานเพราะจะทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของลูกจ้างนั้นแย่ลง ถึงขั้นในบางประเทศการติดต่องานนอกเวลาถือเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายด้วย ยกตัวอย่างเช่น                    – ประเทศฝรั่งเศส จะให้สิทธิ์ลูกจ้างนั้นตัดขาดการติดต่อได้นายจ้างไม่มีสิทธิ์ติดต่อเรียกว่า “สิทธิ์การเพิกเฉย”

Read More »
Parinya Sriharat

ตำนานมโนราห์ (๑)

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการละเล่น ซึ่งเป็นที่นิยมชื่นชอบสำหรับประชาชนในภาคใต้ ที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ โนรา หนังตะลุง เพลงบอก ดีเกร์ฮูลู รองแงงตันหยง สิละ และเพลงเรือ เป็นต้น ศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการละเล่นภาคใต้เหล่านี้ มีประวัติและความเป็นมาแตกต่างกัน โดยเฉพาะศิลปะการแสดงโนรา ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยม เผยแพร่ไปทั่วภูมิภาคของภาคใต้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และยังสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศอีกด้วย

Read More »
งานวิจัยภายใต้เรือง EVALUATION OF THE EFFECT OF RAINFALL ON COVID-19 TRANSMISSION IN TERENGGANU, MALAYSIA
Jaruwan Laksanajan

งานวิจัยภายใต้เรื่อง

EVALUATION OF THE EFFECT OF RAINFALL ON COVID-19 TRANSMISSION IN TERENGGANU, MALAYSIA ผลงานวิจัยร่วมของอาจารย์นพดล ปรีชา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารJournal of Sustainability Science and Management (Q3), Volume 17, Issue 12,

Read More »
เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์
Janjira Fungfuang

เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์

นักบริการที่ดีควรมีเป็นอันดับแรก คือ ความเป็นคนที่รักในงานบริการ เพราะเป็นต้นทางของการทำงานบริการด้วยความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ และบริการจากหัวใจอย่างแท้จริง เพราะนักบริการต้องสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แทนองค์กรทุกกรณี ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้1. ยิ้ม หัวเราะ ขณะพูดคุยกับลูกค้า อย่างเป็นธรรมชาติ2. สร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า3. พูดจาด้วยวาจาสุภาพ มีหางเสียง คะ/ครับ4. ควบคุมอารมณ์ได้ดี ขณะสนทนา5. เป็นนักฟังที่ดี ฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะบอก6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการโดยไม่ยึดติด7. สรุปทวนคำพูดกับลูกค้าเป็นการย้ำความต้องการที่แท้จริง8.

Read More »
Ariya Yeesunsong

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดกับผู้สูงอายุ ตอนที่ 1 เขียนและเรียบเรียง โดย : ผศ.ดร.จิรพัฒน์  นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปัจจุบัน เชื่อว่าหลาย ๆ คนพบเจอผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นในกิจกรรมหรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเพราะตั้งแต่ปี 2548 ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society)

Read More »
Waleerat Kongsawat

ฝังเข็ม ดีตรงไหน?

ทำไมเข็มเล็กๆ จิ้มลงไปในผิวหนังถึงสามารถรักษาโรคได้เยอะมากมาย ทำไมฝังตรงบริเวณนี้แล้วรักษาได้ถึงอวัยวะภายใน ปัจจุบันความนิยมฝังเข็มก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จากการรักษาของโรงพยาบาลหลายๆ แห่งที่นอกเหนือจากแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทยก็ยังมีแผนจีนอีกด้วย  และยังมีคลินิคของคุณหมอแพทย์แผนจีนที่เปิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการฟื้นฟูสุขภาพ คุณหมอฆรวรรณ ชินวรปัญญา แพทย์จีนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้กล่าวถึงการฝังเข็มไว้ว่า  คือศาสตร์การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคแขนงหนึ่งในแพทย์แผนจีนที่มีมานานกว่า 5,000 ปี โดยใช้เข็มขนาดเล็กฝังตามจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ เป็นการปรับอวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล   องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองให้การฝังเข็มเป็นศาสตร์การรักษาโรคแขนงหนึ่ง และยังมีหลายๆ งานวิจัยพบว่า การฝังเข็มให้ผลการรักษาที่โดดเด่นกับกลุ่มอาการและโรคหลายๆ

Read More »
Peeraya Hongsopa

VUCA World

VUCA เป็นตัวย่อที่ย่อมาจากคำศัพท์ Volatility, Uncertainty, Complexity และ Ambiguity ซึ่งคำนี้มีต้นกำเนิดในบริบททางทหารและต่อมาถูกนำมาใช้โดยผู้นำทางธุรกิจและนักยุทธศาสตร์เพื่ออธิบายถึงธรรมชาติที่ท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกสมัยใหม่ โดยแต่ละองค์ประกอบของ VUCA แสดงถึงลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของสภาพแวดล้อมที่องค์กรและบุคคลจะต้องดำเนินการ ซึ่งได้แก่ ความผันผวน หมายถึง ความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ผันผวน สภาวะต่างๆ สามารถผันผวนอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ ทำให้คาดการณ์และวางแผนสำหรับอนาคตได้ยาก ความไม่แน่นอน อธิบายถึงการขาดการคาดการณ์และการมีอยู่ของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ความไม่แน่นอนทำให้การประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจเป็นเรื่องท้าทาย ความซับซ้อน แสดงถึงลักษณะที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันของปัญหาและระบบ โดยความซับซ้อนเกิดขึ้นจากปัจจัย ความสัมพันธ์

Read More »
Peeraya Hongsopa

การตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญ

ประเด็นที่น่าสนใจที่จะหยิบยกกันในตอนนี้ คือ เด็กเกิดจากการตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญ ทำอย่างไรให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิหน้าที่ได้ตามกฎหมายลักษณะครอบครัวมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Read More »
Writing a Review Article
Somruethai Bouyam

Writing a Review Article: A Guide for Beginners in Research

As beginners in this exciting field, one of the initial challenges we face is writing a review article. Fortunately, Shreya Agarwal has provided us with valuable insights in her article titled “Writing a Review Article: For the Beginners in Research.” In this blog, we will refer to Agarwal’s article to guide you through the process of writing a review article and help you navigate the complexities, ensuring a meaningful contribution to the scholarly community.

Read More »
Surasak Chaowalit

5 วิธีแก้ปัญหา Google Drive ไม่สามารถดูวิดีโอได้

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า Google Drive เป็นบริการซิงค์ไฟล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บไฟล์ทุกประเภทรวมถึงวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ ยิ่งไปกว่านั้น Google Drive ยังช่วยให้คุณสามารถดูไฟล์และเล่นวิดีโอที่เก็บไว้ในนั้นได้โดยตรง แต่! เชื่อว่าทุกคนคงเจอปัญหาการดูวิดีโอผ่าน Google Drive ไม่ได้ โดยสามารถพบปัญหาได้ 2 กรณีหลักๆ คือ 1. คุณอาจจะพบข้อความ “เรากำลังประมวลผลวิดีโอนี้ โปรดกลับมาตรวจสอบในภายหลัง” โดยปัญหานี้เกิดจากการประมวลผลของ Google

Read More »
June 2023
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ